Znak B-5

Znak B-5

zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągników samochodowych,
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
4) ciągników rolniczych,
5) pojazdów wolnobieżnych.

Znak :B-5 , zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak B-5

Znaki zakazu
Znaki drogowe