Znak B-43

Znak B-43

strefa ograniczonej prędkości

Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak :B-43 , strefa ograniczonej prędkości

Znak B-43

Znaki zakazu
Znaki drogowe