Znak B-30

Znak B-30

koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

Znak :B-30 , koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znak B-30

Znaki zakazu
Znaki drogowe