Znak B-29

Znak B-29

zakaz używania sygnałów dźwiękowych

nak zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Znak :B-29 , zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Znak B-29

Znaki zakazu
Znaki drogowe