Znak B-28

Znak B-28

koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.

Znak :B-28 , koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak B-28

Znaki zakazu
Znaki drogowe