Znak B-26

Znak B-26

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągnikiem samochodowym,
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Znak :B-26 , zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak B-26

Znaki zakazu
Znaki drogowe