Znak B-23

Znak B-23

zakaz zawracania

Znak zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak :B-23 , zakaz zawracania

Znak B-23

Znaki zakazu
Znaki drogowe