Znak B-22

Znak B-22

zakaz skręcania w prawo

Znak zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku.

Znak :B-22 , zakaz skręcania w prawo

Znak B-22

Znaki zakazu
Znaki drogowe