Znak B-21

Znak B-21

zakaz skręcania w lewo

Znak zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku.

Znak :B-21 , zakaz skręcania w lewo

Znak B-21

Znaki zakazu
Znaki drogowe