Znak B-20

Znak B-20

stop

Znak oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

Znak :B-20 , stop

Znak B-20

Znaki zakazu
Znaki drogowe