Znak B-19

Znak B-19

zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Znak :B-19 , zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

Znak B-19

Znaki zakazu
Znaki drogowe