Znak B-18

Znak B-18

zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Znak :B-18 , zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

Znak B-18

Znaki zakazu
Znaki drogowe