Znak B-17

Znak B-17

zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak :B-17 , zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m

Znak B-17

Znaki zakazu
Znaki drogowe