Znak B-16

Znak B-16

zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak :B-16 , zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m

Znak B-16

Znaki zakazu
Znaki drogowe