Znak B-15

Znak B-15

zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak :B-15 , zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m

Znak B-15

Znaki zakazu
Znaki drogowe