Znak B-14

Znak B-14

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, określone w odrębnych przepisach, klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak :B-14 , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Znak B-14

Znaki zakazu
Znaki drogowe