Znak B-13a

Znak B-13a

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak :B-13a , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak B-13a

Znaki zakazu
Znaki drogowe