Znak B-12

Znak B-12

zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak :B-12 , zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak B-12

Znaki zakazu
Znaki drogowe