Znak B-11

Znak B-11

zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak :B-11 , zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak B-11

Znaki zakazu
Znaki drogowe