Znaki zakazu

Znaki zakazu stosuje się m.in w celu zamknięcia lub ograniczenia określonych manewrów np.: skręcania lub wyprzedzania itp. Znaki zakazu jako ograniczające powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu. Znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, za pomocą której wyrażane są ustalenia dotyczące organizacji ruchu.