Znak F-8

Znak F-8

objazd w związku z zamknięciem drogi

Znak wskazuje wyznaczony objazd; umieszczony na znaku F-8 znak zakazu wskazuje pojazdy, dla których objazd został wyznaczony.

Znak :F-8 , objazd w związku z zamknięciem drogi

Znak F-8

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe