Znak F-22

Znak F-22

ograniczenia na pasie ruchu

Znak wskazuje pas ruchu, na którym zabroniony jest ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

Znak :F-22 , ograniczenia na pasie ruchu

Znak F-22

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe