Znak F-20

Znak F-20

część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Znak wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol umieszczony został na znaku.

Znak :F-20 , część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Znak F-20

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe