Znak F-18

Znak F-18

przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Znak wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

Znak :F-18 , przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Znak F-18

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe