Znak F-17

Znak F-17

koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Znak uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

Znak :F-17 , koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Znak F-17

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe