Znak F-16

Znak F-16

koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Znak uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

Znak :F-16 , koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Znak F-16

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe