Znak F-15

Znak F-15

niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

Znak wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.

Znak :F-15 , niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

Znak F-15

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe