Znak F-13

Znak F-13

przejazd tranzytowy

Znak wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak :F-13 , przejazd tranzytowy

Znak F-13

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe