Znak F-12

Znak F-12

znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Znak wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak :F-12 , znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Znak F-12

Znaki uzupełniające
Znaki drogowe