Znaki uzupełniające

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu datkowych informacji ułatwiających orientację w terenie, uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem, lub sposobu poruszania się po drodze.