Znak P-24

Znak P-24

miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Znak :P-24 , miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Znak P-24

Znaki poziome
Znaki drogowe