Znak P-13

Znak P-13

linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak :P-13 , linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak P-13

Znaki poziome
Znaki drogowe