Znak A-9

Znak A-9

przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Znak :A-9 , przejazd kolejowy z zaporami

Znak A-9

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe