Znak A-8

Znak A-8

skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak :A-8 , skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak A-8

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe