Znak A-32

Znak A-32

oszronienie jezdni

Znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

Znak :A-32 , oszronienie jezdni

Znak A-32

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe