Znak A-31

Znak A-31

niebezpieczne pobocze

Znak ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

Znak :A-31 , niebezpieczne pobocze

Znak A-31

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe