Znak A-30

Znak A-30

inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Znak :A-30 , inne niebezpieczeństwo

Znak A-30

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe