Znak A-25

Znak A-25

spadające odłamki skalne

Znak ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Znak :A-25 , spadające odłamki skalne

Znak A-25

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe