Znak A-20

Znak A-20

odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak ostrzega o jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak :A-20 , odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak A-20

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe