Znak A-19

Znak A-19

boczny wiatr

Znak ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znak :A-19 , boczny wiatr

Znak A-19

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe