Znak A-15

Znak A-15

śliska jezdnia

Znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo okresowym jej zawilgoceniem.

Znak :A-15 , śliska jezdnia

Znak A-15

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe