Znak A-11

Znak A-11

nierówna droga

Znak ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

Znak :A-11 , nierówna droga

Znak A-11

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe