Znak A-10

Znak A-10

przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym w zapory, ani w półzapory.

Znak :A-10 , przejazd kolejowy bez zapór

Znak A-10

Znaki ostrzegawcze
Znaki drogowe