Znak C-7

Znak C-7

nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znak zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak :C-7 , nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znak C-7

Znaki nakazu
Znaki drogowe