Znak C-6

Znak C-6

nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak :C-6 , nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak C-6

Znaki nakazu
Znaki drogowe