Znak C-5

Znak C-5

nakaz jazdy prosto

Znak zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak :C-5 , nakaz jazdy prosto

Znak C-5

Znaki nakazu
Znaki drogowe