Znak C-19

Znak C-19

koniec nakazu używania łańcuchów przeciw- poślizgowych

Znak oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Znak :C-19 , koniec nakazu używania łańcuchów przeciw- poślizgowych

Znak C-19

Znaki nakazu
Znaki drogowe