Znak C-18

Znak C-18

nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych

Znak oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Znak :C-18 , nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych

Znak C-18

Znaki nakazu
Znaki drogowe