Znak C-17

Znak C-17

nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2,C-4,C-5,C-6,C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Znak :C-17 , nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak C-17

Znaki nakazu
Znaki drogowe