Znak C-14

Znak C-14

prędkość minimalna

Znak oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Znak :C-14 , prędkość minimalna

Znak C-14

Znaki nakazu
Znaki drogowe